Ben je zwanger en opzoek naar een leuke naam voor je kindje? Wat vind je van Oer-hollandse, Friese of bijvoorbeeld Franse voornamen? Je zult op zoek moeten gaan naar voornamen die bij jullie passen. Zelf ben ik fan van Friese voornamen. Niet alleen in Friesland kom je ze tegen, maar ze worden door heel Nederland en daar buiten gegeven aan hun kinderen. Voor het kiezen van je ultieme babynaam kun je uren bladeren door een voornamenboek of lekker op internet rond kijken om inspiratie op te doen. Zo je ook in deze blog vindt.

In deze lijst heb ik de mooiste Friese voornamen voor je op een rij gezet. Namen die hun oorsprong vinden in Friesland. Leuk weetje is dat ze vaak eindigen op een -e. Kijk maar mee en laat je inspireren:

Friese meisjesnamen

  1. Boukje

2. Mare

3. Brecht

4. Aukje

5. Fardou

6. Imke

7. Meike

8. Jinte

9. Bente

10. Femke

11. Jitske

12. Aagje

13. Fenne

14. Mette

15. Famke

16. Wiep

17. Yfke

18. Doutzen

19. Lobke

20. Tjitske

21. Elke

22. Nynke

23. Minke

24. Jildou

25. Froukje

26. Fem

27. Berber

28. Afke

29. Rinske

30. Sylke

31. Maaike

32. Sinne

33. Jetske

34. Marrit

35. Rixt

36. Tesse

37. Hanne

38. Imke

39. Tine

40. Renske

41. Aafke

42. Amarins

43. Lutske

44. Doete

45. Seas

46. Welmoed

47. Wietske

48. Jeske

49. Akke

50. Yke

Friese jongensnamen

  1. Fedde

2. Jelte

3. Hidde

4. Jurre

5. Jort

6. Abe

7. Otte

8. Ype

9. Douwe

10. Sietse

11. Jitse

12. Durk

13. Tidde

14. Syb

15. Okke

16. Hylke

17. Wiebren

18. Jelle

19. Tjerk

20. Epke

21. Foppe

22. Siebe

23. Bauke

24. Anne

25. Melle

26. Sjouke

27. Tako

28. Faas

29. Jesse

30. Sil

31. Eden

32. Tibbe

33. Ole

34. Jelmer

35. Fokke

36. Wiebe

37. Tibo

38. Jorrit

39. Jorn

40. Lieuwe

41. Seppe

42. Nanne

43. Tjerk

44. Jibbe

45. Riemer

46. Rinse

47. Rienk

48. Sipke

49. Reitse

50. Ytsen

Kijk ook wat de populairste babynamen in 2018 waren.

Wat is jouw favoriete Friese meisjesnaam? En welke Friese jongensnaam springt er voor jou uit? En geef vooral ook door wanneer dé mooiste Friese voornaam niet in dit rijtje staat.